Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å få realisert Eikåstunnelen i Bergen snarest, med henvisning til at utbyggingen drar ut i tid etter avslag i EU

Datert: 18.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Utbyggingen av Eikåstunnelen drar nå ut i tid fordi Samferdselsdepartementet igjen skal gå gjennom planene, etter avslag i EU. Som kjent er Eikåstunnelen et meget viktig vegprosjekt for Bergen. Nyborgstunnelen, som er en del av Nordhordalandspakken, er planlagt i samme område, noe som vil ha følger for trafikkmengdene gjennom Eikåstunnelen når denne realiseres.

Vil statsråden ta initiativ til at disse prosjektene blir sett i sammenheng, slik at man får realisert Eikåstunnelen snarest, uten fordyrende nye krav?


Les hele debatten