Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det harmonerer med gratisskoleprinsippet at elever med lese- og skrivevansker må betale betydelige egenandeler ved kjøp av pc og nødvendig programvare

Datert: 18.03.2010
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 24.03.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Årlig er det om lag 10 000 elever som får tilskudd til kjøp av pc og nødvendig programvare på grunn av lese- og skrivevansker. I budsjettet for 2010 er tilskuddsatsene redusert med 2 600 kroner for alle, noe som vil medføre betydelige egenandeler ved kjøp av pc.

Mener statsråden dette harmonerer med gratisskoleprinsippet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre tilgang på gratis hjelpemidler for barn med ulike lærevansker?


Les hele debatten