Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Om lavere trygdeutbetaling til personer som får arbeidsavklaringspenger, og hvor store beløp det kan dreie seg om for den enkelte

Datert: 18.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Personer som tidligere mottok midlertidig uføretrygd, får nå arbeidsavklaringspenger og omfattes i den sammenheng av endrede skatteregler og barnetilskudd.

Hvor mange personer i denne gruppen får nå lavere trygdeutbetaling på bakgrunn av dette, og hvor store beløp kan det dreie seg om for den enkelte?


Les hele debatten