Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er fornuftig pengebruk å oppgradere en tom bomstasjon på Rennfast som Riksantikvaren har vurdert som verneverdig, når Rennesøy kommune ønsker å rive den

Datert: 18.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Bomstasjonen på Rennfast ble vurdert som verneverdig av Riksantikvaren, men ble ikke tatt med da verneplanen ble vedtatt. I ettertid står hele anlegget tomt og deler av det benyttes av Statens vegvesen til veiing og kontrolltiltak. Rennesøy kommune har signalisert at kommunen ønsker å rive bomstasjonen. Nå viser det seg at det er sendt ut anbud på maling og oppgradering av en tom bomstasjon.

Synes statsråden dette er fornuftig pengebruk, og vil statsråden bidra til at bommen blir revet eller flyttet?


Les hele debatten