Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Om hva statsråden mener om den såkalte "oljeturnusen" som ansatte og beboere i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede ser positivt på, med henvisning til at Fagforbundet er negativ

Datert: 23.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende 23. mars i år kan man lese om ansatte og beboere i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede som ser positivt på den såkalte "oljeturnusen". Dette fordi man forholder seg til færre og bedre kvalifiserte ansatte. Beboerne får en mer stabil rytme, mer søvn, mindre utagering, lavere medikamentbruk. Rett og slett et bedre dagligliv. Samtidig får de ansatte lengre friperioder til en bedre planlegging. Men Fagforbundet er negativ.

Hva mener statsråden?


Les hele debatten