Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om å hindre at langsomme beslutningsprosesser og intern uenighet i regjeringa svekker vår påvirkning mot EØS, med bakgrunn i at Miljøverndepartementet hevder det er vanskelig å føre aktiv påvirkningspolitikk på områder der det er uenighet med andre departementer

Datert: 24.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Miljøverndepartementet presenterte nylig sine prioriteringer for EØS-påvirkningsarbeidet i 2010. Der skriver departementet bl.a.:

«En forutsetning for å kunne delta og påvirke utformingen av EUs regelverk er at vi avklarer EØS-relevans og utvikler nasjonale posisjoner i tide. Vi må imidlertid erkjenne at på områder der det er stor uenighet med andre departementer (som klima og energi, samt havmiljøpolitikk) har det vært vanskelig å føre en aktiv påvirkningspolitikk. (…)

Denne utviklingen bidrar til å svekke de etablerte kanalene for påvirkning som deltakelse i kommisjonens ekspertgrupper og skriftlig innspill av nasjonale posisjoner i beslutningsprosessen.»

En slik åpen innrømmelse av uenighet i internt i Regjeringa og de skadevirkningene denne uenigheten får, er veldig sjelden kost på departementale hjemmesider. Det bekrefter bare inntrykket som vi er mange som har, av Regjeringas såkalte aktive Europa-politikk.

Som ansvarlig for koordinering av EØS-arbeidet i Regjeringa hva mener utenriksministeren kan gjøres for å hindre at langsomme beslutningsprosesser og intern uenighet i Regjeringa svekker vår påvirkning mot EØS?


Les hele debatten