Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Om å forlenge Norges deltakelse i FN-styrken i Tsjad, med bakgrunn i opplysninger om at hele operasjonen kan rakne dersom feltsykehuset Norge har bidradd med blir trukket ut

Datert: 24.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det var ikke alle deler av Soria Moria-erklæringen som Kristelig Folkeparti var like begeistret for da den kom. Men ett av punktene var vi veldig begeistret for, og det var det punktet som sier at Regjeringen vil satse sterkere på bidrag til fredsbevarende opperasjoner i FN-regi, og hvor Afrika spesielt var nevnt. Det ble arbeidet lenge for å få til en FN-styrke i Sudan. Det gikk dessverre ikke. Derimot ble det mulig å få realisert en styrke i Tsjad også med fokus på Darfur-konflikten. Norge har bidradd med et feltsykehus og et brønnboringslag i ett år. Nå er den perioden i ferd med å gå ut, og i utgangspunktet mener Kristelig Folkeparti det er greit at man da holder seg til den opprinnelige forutsetningen om å trekke seg ut når perioden er over.

Men det har oppstått en ny situasjon. Det har kommet en innstendig oppfordring fra FNs generalsekretær til den norske regjering om å forlenge oppdraget, og det er kommet fram opplysninger om at det er fare for at hele operasjonen rakner dersom dette viktige feltsykehus – som for øvrig har vært, etter det jeg kan skjønne, en vellykket operasjon fra norsk side – blir trukket ut. Mitt spørsmål er hva som er begrunnelsen for dette, fordi det i pressen er kommet fram ulike begrunnelser, dels økonomiske, dels at det ikke har vært praktisk mulig å rekruttere styrker. Men så har det kommet fram motstridende opplysninger til det igjen, om at det har man faktisk ikke spurt om. Sterke reaksjoner har kommet fram fra utenriksministerens eget lokalparti og flere andre fylkeslag i Det norske arbeiderparti, fra Jan Egeland i Dagsavisen i dag og fra SVs parlamentariske leder.

Vil utenriksministeren og Regjeringen i lys av den kritikken som er kommet fram, og de nye opplysningene som er kommet, revurdere spørsmålet om Norges deltakelse i den styrken?


Les hele debatten