Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det medfører riktighet at Oslo universitetssykehus vurderer å legge ned fødetilbudet "Føderiket"

Datert: 17.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Stortinget har vedtatt at det skal være en differensiert fødselsomsorg. "Føderiket" ved Oslo universitetssykehus, som tidligere statsråd Brustad åpnet, har funnet en form der det er mulig å gi et helhetlig tilbud for friske gravide med forventet normal fødsel. Brukerne er svært fornøyde og utfallet for mor, far og barn er svært gode. En er blitt gjort kjent med at Oslo universitetssykehus nå vurderer å legge ned dette fødetilbudet.

Medfører det riktighet, og i så fall hva mener statsråden om en nedleggelse?


Les hele debatten