Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kulturministeren

Om hvorvidt man vil vurdere å endre forslag til forskrift om momskompensasjon for frivillig sektor, som har så høy terskel at et flertall av organisasjonene i Norge faller utenfor

Datert: 16.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Kulturdepartementet har sendt ut forslag til forskrifter på høring som omhandler momskompensasjon for frivillig sektor. Forslaget har så høy terskel for å få momskompensasjon at et flertall av organisasjonene i Norge faller utenfor. At små frittstående foreninger og lag ikke får glede av ordningen, rimer dårlig med valgkampløfter fra regjeringen. Også organisasjoner som til nå har fått kompensasjon for moms på tjenester, vil nå miste denne.

Vil statsråden vurdere å endre forskriftene i forhold til høringsutkastet?


Les hele debatten