Muntlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorvidt debatten om plasseringen av den nye presesstillingen i Kirken, er egnet til å styrke kirkedemokratiet, med bakgrunn i en varslet egen sak og det såkalte kirkeforliket

Datert: 24.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Det har i den senere tid stormet som verst tenkelig rundt den fysiske plasseringen av den nye presesstillingen i Kirken. Politiske partier, enkeltpersoner fra ulike partier og aviser har presentert sine meninger på løpende bånd. Debatten har til tider vært så hard at enkelte rett og slett har meldt seg ut av debatten og vil ikke lenger delta i den.

Kirkens egne organer har med stort flertall vedtatt at stillingen skal legges til Oslo. Samtidig pågår det en prosess som har til hensikt å skille stat og kirke, det såkalte kirkeforliket. Dette forliket bygger på forutsetninger om at demokratiske prosesser skal igangsettes. Kirken har ved å avholde kirkevalg samtidig som politiske valg blir gjennomført, og ved å gjennomføre direkte valg av kandidater til soknerådene innfridd sin del av demokratiprosessen. Statsråden har også varslet at hun vil komme med en egen sak om styrking av kirkedemokratiet.

Spørsmålet til statsråden blir om hun mener at den debatten som nå pågår, er egnet til å styrke kirkedemokratiet.


Les hele debatten