Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt løftene i Soria Moria-erklæringen innebærer at bøndene kan forvente en sterkere inntektsvekst i årets jordbruksoppgjør enn tidligere

Datert: 24.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): I Soria Moria II står det: "Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket fra forrige periode." Dette må bety at bøndene skal få en sterkere inntektsvekst enn i forrige stortingsperiode, og at inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre grupper skal minke.

Kan statsråden bekrefte at løftene i Soria Moria-erklæringen innebærer at bøndene kan forvente en sterkere inntektsvekst i årets jordbruksoppgjør enn tidligere?


Les hele debatten