Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorvidt det egentlig har skjedd noe fornying av offentlig sektor de siste fem årene, og om det i det hele tatt er mulig å bli enig om noen store grep med den sammensetningen som regjeringa har, med eksempel i bl.a. kommunesammenslåing

Datert: 24.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vi har nå hatt en regjering som i fem år har hatt en fornyingsminister. Jeg er helt enig i at offentlig sektor trenger fornying. Skal vi beholde velferdsstaten vår, må den utvikles og endres. Det er store kompetansekrav til fagområder som skal styrkes og til kvalitet i offentlig sektor. Samtidig ser vi at 200 kommuner i Norge er mindre enn det største borettslaget vårt. Senterpartiet sier til dette at de mener at kommunereformen vil føre til «en enorm sentralisering» og et dårligere tilbud til brukerne. Ola Borten Moe sier: «Men vi vet at det blir dyrere, vil gi dårligere tjenester og lengre avstand med kommunesammenslåing.» Mens Navarsete sier: «Kommunesammenslåing hausses opp som en løsning på alt.» Det gjør det ikke for Venstre, men det er en viktig løsning for å få til mer kvalitet i offentlig sektor.

Samtidig ser vi at det er en ideologisk kamp mot private løsninger, både innenfor barnevern og rus. I dag ser vi at Lundteigen skal fornye ved å pøse på med oljepenger, mens SVs Lysbakken sier til Aftenposten på spørsmål om hva som skal til når det gjelder fornying av offentlig sektor:

«Økt innflytelse for de ansatte og økte offentlige budsjetter er de to viktigste grepene for å fornye offentlig sektor i neste periode for SV».

Da er egentlig spørsmålet mitt til den som har ansvaret for denne fornyingen: Har det egentlig skjedd noe fornying fra denne regjering etter initiativ fra denne regjering de siste fem årene – og er det i det hele tatt mulig å bli enig om noen store grep når det gjelder fornying med den sammensetningen som denne regjeringa har?


Les hele debatten