Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til utenriksministeren

Om hvor lenge man har kjent til praksisen med at eritreere i eksil betaler 2 pst. av inntekten til eritreiske myndigheter, og hva man synes om slik utpressing

Datert: 08.04.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 21.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mange eritreere i eksil betaler 2 prosent av inntekten til eritreiske myndigheter. NRK Urix 24. mars 2010 viste at mange eritreere i Norge er redde for represalier fra regimet. Praksisen, som beskrevet i "Eritrea: Utstedelse av pass og utreisetillatelse" fra Landinfo 24. november 2009, innebærer utpressing av mennesker, også norske statsborgere, utført av en fremmed makt.

Hvor lenge har utenriksministeren kjent til praksisen, og hva synes han om utpressingen som utføres av en tidligere bistandsmottaker som Norge har diplomatiske forbindelser med?


Les hele debatten