Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden vil støtte forslag om endring av arbeidstiden ut over 10 timer slik at kommuner kan vurdere alternative turnusordninger

Datert: 07.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Flere kommuner har eller vurderer alternative turnusordninger. Dessverre er det vanskelig blant annet fordi fagforeningene sentralt i praksis har "vetorett", og fordi godkjennelser innvilges for korte perioder noe som skaper stor usikkerhet. Et alternativ kan være at all endring av arbeidstiden ut over 10 timer skal godkjennes av Arbeidstilsynet etter formelle drøftinger mellom arbeidsgiver og fagforeningene lokalt.

Vil statsråden støtte et slikt forslag hvis det gir bedre vilkår for de ansatte og bedre tilbud for brukerne?


Les hele debatten