Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å forhindre at undersøkelser av omfattende brudd på pasientrettighetene ved Sykehuset Asker og Bærum rammer andre pasienter, og om statsråden har tillit til at helseforetakets ledelse har tatt ansvar for pasientsikkerheten

Datert: 08.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): En granskingsrapport publisert 25. mars viser at det har pågått omfattende og systematiske brudd på pasientrettighetene ved Sykehuset Asker og Bærum. Personalet ved sykehuset har ikke hatt tilstrekkelig kompetanse, og det er ikke ført kontroll med venteliste. Helsetilsynet og politiet foretar nå nærmere undersøkelser av saken.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å forhindre at dette rammer andre pasienter, og har hun tillit til at helseforetakets ledelse og styret har tatt ansvar for pasientsikkerheten?


Les hele debatten