Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om å få slutt på ukulturen med at eiere av fartøy som egentlig er fritidsbåter registreres i Merkeregisteret for fiskefartøy og får urettmessig fradrag av merverdiavgift

Datert: 12.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): I TV2 6. april d.å. fremgikk det at fartøy som egentlig er fritidsbåter registreres i Merkeregisteret for fiskefartøy, og at eier gjør krav på urettmessig fradrag av merverdiavgift. I registeret står 1 150 båter med lav eller ingen inntekt fra fiskeri. Mange av båtene er typiske fritidsbåter, der det ikke er plass til verken fiskeutstyr eller lagring av fangst. 30 års sponsing kan ha påført staten opptil 500 millioner kroner i tap av moms og andre avgifter.

Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på denne ukulturen?


Les hele debatten