Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvor langt regjeringen har kommet med arbeidet med ny statsborgerskapslov, og når et nytt lovforslag vil komme til Stortinget

Datert: 13.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Etter innføring av ny statsborgerskapslov har et relativt stort antall mennesker bosatt i Norge, med permanent oppholdstillatelse, fått avslag på deres søknad om norsk statsborgerskap, begrunnet med at det foreligger tvil om deres identitet. Departementet sendte i fjor sommer ut forslag på høring om å endre statsborgerskapsloven/forskriften med høringsfrist oktober 2009.

Hvor langt har regjeringen kommet med arbeidet, når vil et nytt lovforslag komme til Stortinget, og vil statsråden prioritere dette arbeidet?


Les hele debatten