Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeidsministeren

Om å endre dagens praktisering av regelverket i Nav, med henvisning til at en kvinne med nedsatt funksjonsevne har kjempet i tre år for å få en spesialtilpasset bil

Datert: 13.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Man må være frisk for å være syk, for mange som møter Nav er dette et sitat som mange føler er en riktig beskrivelse. Ifølge Varden 13. april har en 60 år gammel kvinne nå kjempet i 3 år for å få en spesialtilpasset bil som vil sikre henne et bedre liv etter en sykdom som har ført til nedsatt funksjonsevne. Byråkratiet i denne saken har sannsynligvis kostet like mye som bilen ville kostet. Dessverre er denne saken ikke et enestående tilfelle.

Vil statsråden endre regelverket og praktiseringen av dagens regelverk?


Les hele debatten