Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om at mange utenlandspensjonister har kommet i en vanskelig situasjon pga. kildeskatten, og hvorfor man ikke foretar seg noe når kildeskatten åpenbart er forberedt for dårlig

Datert: 14.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Kildeskatten er et meget hett tema hos mange av de som berøres. Klagestormen har vært sterk og vedvarende. Mange utenlandspensjonister har kommet i en svært vanskelig livssituasjon grunnet dobbelt beskatning og vansker med å framskaffe dokumentasjon. For mange er det helsemessige årsaker til flyttingen og ikke skatteflukt. Allikevel kan en få inntrykk av at de behandles som skatteflyktninger.

Hva er grunnen til at statsråden ikke foretar seg noe når en åpenbart har forberedt kildeskatten for dårlig?


Les hele debatten