Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt rentekompensasjonsordningen for skoler ivaretar private drivere, med bakgrunn i at det er tilnærmet umulig for en ny godkjent privatskole å komme inn under ordningen med de forslag til retningslinjer som Husbanken bruker

Datert: 25.03.2010
Besvart: 21.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Den 1. januar 2010 ble rentekompensasjonsordningen for skoler utvidet til også å gjelde privat drevne skoler. Retningslinjer for tildeling er ikke kommet på plass. Husbanken bruker "forslag til retningslinjer" i svar på søknader, og disse synes å være formet slik at det er tilnærmet umulig for en ny godkjent privat drevet skole å komme inn under ordningen.

Hvem har laget føringene for de krav som skal stilles til private drivere, og føler statsråden forslaget til retningslinjer ivaretar de skolene ordningen skal gjelde for?


Les hele debatten