Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om å forbedre BSU-ordningen slik at ungdom gis mulighet til å spare nok "peng på bok" til å kunne innfri egenkapitalkravet

Datert: 25.03.2010
Besvart: 21.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Finanstilsynet kom i mars med retningslinjer for finansiering av boligkjøp. Lån skal ikke overstige 90 prosent av boligens verdi. 70 prosent av de under 35 år låner mer enn 80 prosent av boligverdien, 25 prosent mer enn 100 prosent. Kravene kan gi som resultat at mange unge stenges ute fra å etablere egen bolig. BSU-ordningen er svært treffsikker inn mot ungdom og bolig.

Finansministeren liker "pæng på bok", vil han forbedre BSU slik at ordningen gir ungdom mulighet til å spare nok "pæng på bok" til å kunne innfri egenkapitalkravet?


Les hele debatten