Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hva prinsippet om "mest energi for pengene" betyr for målet om 3 TWh vindkraft og Enovas bruk av penger til investeringsstøtte

Datert: 08.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringens mål om 3 TWh vindkraft innen 2010 blir ikke innfridd. Ifølge nettutgaven til Teknisk Ukeblad er statsråden bekymret over kostnadsnivået for landbasert vindkraft, og mener Enova må støtte teknologiutvikling for onshore vindkraft for å redusere kostnadene. Ifølge olje- og energiministeren skal Enova gi støtte basert på prinsippet om "mest energi for pengene".

Hva betyr dette for målet om 3 TWh vindkraft og Enovas bruk av penger til investeringsstøtte?


Les hele debatten