Muntlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til forsvarsministeren

Om forsvarsministerens reaksjon på at strengt hemmelige opplysninger om ansatte i Etterretningstjenesten lå åpent på nettet, og hva hun vil gjøre for å forhindre at denne typen informasjon legges ut i det offentlige rom

Datert: 14.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Lørdag kunne vi på NRK se et innslag med vignetten: «Avslører sitt eget topphemmelige krigshovedkvarter – på nettet.» I innslaget fremkom det at med enkle søk på nettet finner man store mengder informasjon om det topphemmelige krigshovedkvarteret hvor Regjeringen og andre skal oppholde seg i tilfelle krig. På mandag kunne vi igjen se et NRK-innslag, denne gangen om strengt hemmelige opplysninger som lå åpent tilgjengelig på Internett. Denne gangen var det om Etterretningstjenestens antall ansatte, og om en rekke navn på nøkkelpersonell i tjenesten som lå åpent på nettet.

Det at denne typen sensitiv og detaljert informasjon er så lett tilgjengelig, vitner om liten sikkerhets- og trusselorientert tankegang hos dem som er ansvarlige. At det er fagmiljøene selv som gjør slike tabber, er særdeles oppsiktsvekkende.

Hva er statsrådens reaksjon på at denne typen opplysninger er så lett tilgjengelig, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp den skaden som er skjedd og forhindre at denne typen informasjon legges ut i det offentlige rom?


Les hele debatten