Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om å legge frem de enkleste og billigste tiltakene for å gjennomføre målsettingen i klimaforliket i Stortinget, slik at vi kan komme i gang med jobben

Datert: 14.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I januar 2008 ble klimaforliket inngått – et historisk og viktig forlik som tok sitt utgangspunkt i FNs klimapanels kunnskap og konklusjoner. Vi ble enige om at den største innsatsen skulle vi gjøre hjemme, med en reduksjon på 12 mill.–14 mill. tonn CO2 -ekvivalenter når skogen holdes utenfor.

Gjennom Klimakur 2020 har Regjeringen fått en plukkliste på 160 tiltak for å gjennomføre målsettingen i klimaforliket. Da statsråd Solheim mottok Klimakur 2020, sa statsråden om denne rapporten at den var et kvantesprang framover for klimapolitikken her til lands og det beste forskningsgrunnlaget som noensinne er gjort i hele verden.

Dette utsagnet forteller mye om hva Regjeringen mener om Klimakur, og også om hva miljøvernministeren tenker om Klimakur. 12 mill.–14 mill. tonn skal tas hjemme. Klimakur sier at 6 mill. av disse tonnene kan man ta gjennom samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, eller til en kostnad som er lavere enn den framtidige kvoteprisen på 350 kr.

Dette må vi vel kunne si er lavthengende klimafrukter, eller, som statsråden selv sier, det er vel et kvantesprang hvis vi setter i verk disse 6 mill. tonn-tiltakene for å redusere.

Det er vel lurt å begynne med dette, så mitt spørsmål til statsråden er: Vil statsråden begynne med de enkleste og billigste tiltakene, og vil disse bli forelagt Stortinget raskt og før klimameldingen, slik at vi kan komme i gang med jobben? For det er vel ingen tid å miste for å gjøre dette store kvantespranget.


Les hele debatten