Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å klargjøre de nye reglene for nødverge som er lagt fram av regjeringen, slik at dyreeiere skal kunne beskytte sine husdyr

Datert: 14.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I fem år har Regjeringen lovet å utvide nødvergeretten, der dyreeiere skal kunne beskytte sine husdyr og hunder mot angrep fra rovdyr. Det skjedde ingen ting i forrige periode, men da den nye Soria Moria erklæringen ble lagt fram høsten 2009, kom det fram at det skulle bli en lavere terskel for å felle ulv og bjørn som gjør skade.

Nestleder i Senterpartiet uttalte da til avisen Østlendingen at man var godt fornøyd med resultatet hva rovdyr angikk. Det skulle bli lettere å ta ut skadedyr, og bestandsmålene skulle diskuteres.

Fremskrittspartiet støtter denne tilnærmingen. Dyreeiere må få beskytte sine dyr uten at de blir fengslet, slik vi har sett noen eksempler på de siste årene.

I Nationen den siste uken, har det derimot vært mulig å lese en rekke oppslag der de nye reglene for nødverge som er lagt fram av Regjeringen, høster skarp kritikk. Regjeringen lovte en forenkling og liberalisering. Ingen av disse punktene blir ivaretatt, mener de berørte aktørene.

I Nationen 8. april sier til og med Senterpartiet at lovforslaget er uklart, men ville da presisere forslaget gjennom merknader. En jurist sa at det nytter ikke å presisere en lov gjennom merknader – man må gjøre endringene i loven.

I Nationen 10. april går dermed Senterpartiets Erling Sande ett skritt videre, og sier at Regjeringens forslag må tilbake til embetsverket for ny vurdering. Det som det reageres på, er bl.a. at det settes inn nye kriterier for hvilke situasjoner som skal vurderes. En skal som dyreeier vurdere bestandsmålene til det dyret som skal angripes, før man eventuelt løsner skudd. Man skal vurdere hvor høyt gjerdet rundt området er før man eventuelt løsner skudd. Det omtales som virkelighetsfjernt, og det omtales som skrivebordslov, og at det gremmes av en hel nasjon.

Vil statsråden gjøre slik Senterpartiet ønsker: Ta saken tilbake og klargjøre nødvergeretten i tråd med løftene fra Soria Moria erklæringen?


Les hele debatten