Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt oppgradering av rv 19 fra Moss sentrum til E6 kan forseres, og hvilke kortsiktige tiltak man kan bidra med for å minimalisere de voksende trafikk- og miljøproblemene byen opplever

Datert: 19.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Statens vegvesen er snart i gang med en Konseptvalgutredning for en "Mosseregionpakke". Uansett alternativ vil rv 19 fra sentrum ut til E6 være en del av løsningen. Statsråden har ansvaret for å redusere ulempene ved å ha en stamvei gjennom et lokalsamfunn.

Med bakgrunn i dette, kan oppgradering av rv 19 forseres, og hvilke kortsiktige tiltak kan statlige myndigheter bidra med for å minimalisere de voksende trafikk- og miljøproblemene som byen opplever?


Les hele debatten