Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å hindre at de nye reglene for skattlegging av valutasikringsavtaler medfører en ekstra skatteregning ved norske rederiers bygging i Norge

Datert: 19.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Skattlegging av valutasikringsavtaler er endret med virkning fra 1. januar 2010. De gamle reglene hadde tilfeldige og utilsiktede skattevirkninger for rederiene. De nye reglene gjelder imidlertid ikke kontrakter som løper og som er sikret tidligere. Dette medfører at byggeoppdrag for norske rederier ved norske verft som ferdigstilles i de nærmeste årene kan få en tilfeldig skatteregning på opptil 60 millioner kroner i enkelttilfeller.

Vil statsråden foreta seg noe for å hindre en slik ekstraregning ved norske rederiers bygging i Norge?


Les hele debatten