Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til forsvarsministeren

Om å ta initiativ til at Forsvarsbygg kan ta opp lån slik Statsbygg kan gjøre, med bakgrunn i behovet for restaurering av festningsanlegg

Datert: 22.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): 14 av Norges festningsanlegg befinner seg i Østfold. En kulturarv det er viktig å ta vare på. Det foregår mye godt restaureringsarbeid i dag. Det er imidlertid ikke tvil om etterslep og behov for ytterligere innsats.

Vil statsråden ta initiativ til at Forsvarsbygg kan ta opp lån slik Statsbygg kan gjøre?


Les hele debatten