Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som gjøres for å skaffe bærekraftig finansiering for veibygging og utbygging av kollektivtilbudet i Akershus og Østfold

Datert: 21.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Transportkomiteen har nylig besøkt Østfold og Akershus. Blant viktige inntrykk er dokumenterte behov for veibygging og utbygging av kollektivtilbudet, men manglende finansielle muligheter. Fylkeskommuner over hele landet har fått utvidet veiansvar, men samtidig overtatt veier med stort vedlikeholdsetterslep. Mange av fylkeskommunene har også stort behov for bygging og drift av moderne kollektivnett som krever omfattende investering og økte driftsmidler.

Hva gjør statsråden for å skaffe bærekraftig finansiering?


Les hele debatten