Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvordan det føles å lede en regjering som mangler sprut, med henvisning til at indre uenighet har medført at Samhandlingsreformen har stoppet opp og nye initiativ om bl.a. finansiering av veier til stadighet blir torpedert

Datert: 21.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Like før påske kom det en oppsiktsvekkende uttalelse fra Kristin Halvorsen i Klassekampen. Da sa hun:

«Det er min oppfatning om at det ikke er en høyrebølge på gang, men at det rødgrønne prosjektet mangler sprut og ikke viser tydelig retning.»

Det er et i og for seg oppsiktsvekkende innblikk i Regjeringens indre liv. Det er også oppsiktsvekkende når Regjeringen nylig har hatt en omrokering hvor 13 av 20 statsråder enten er nye eller har fått nytt ansvarsområde. Slike ting leder som oftest til mer sprut, mer glede over nye ting, mer glede over å kunne ta fatt. Men kanskje sannheten er at det gamle ordtaket om at når krybben er tom, bites hestene, er særlig viktig for det rød-grønne prosjektet. For det rød-grønne prosjektet ble symbolisert godt i statsministerens forrige svar, nemlig at det bare dreier seg om å bruke mer penger – ikke om å løse flere oppgaver, men om å bruke mer penger. Mantraet «mer penger» er vanskelig å bruke i en tid hvor norsk økonomi krever mindre pengebruk, men smartere løsninger.

Denne regjeringen velger tvert imot å skyve viktige saker foran seg. Nå ser vi også at en av de få reformene denne regjeringen har kommet med, samhandlingsreformen, i dag vel kan karakteriseres som «lamhandlingsreformen», fordi den indre uenigheten i den rød-grønne regjerningen nå har medført at den har stoppet opp, og kommunene vet ikke hva de skal forholde seg til.

Til stadighet torpederes nye initiativ bl.a. av statsministeren selv, f.eks. om hvordan man kan finansiere veier på en ny og bedre måte.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Hvordan føles det å lede en regjering som ikke bare Kristin Halvorsen mener mangler sprut, men som nesten alle andre ser mangler sprut?


Les hele debatten