Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å få et fritak for frivilligheten fra anbudsordningene i det offentlige, med bakgrunn i at Solstrand Barnevernsenter på Karmøy må gi opp tilbudet til noen av våre mest utsatte barn samtidig som at det står 700 barn i kø for fosterhjemsplass

Datert: 21.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg har lagt merke til at statsministeren i praktisk talt hvert eneste svar så langt i denne spørretimen har referert til den forrige regjering. Nå skal jeg stille et spørsmål hvor statsministeren kan slippe det, for dette er et tema han kan ta det fulle og hele ansvar for.

Det dreier seg om de frivillige organisasjoner og ideelle institusjoner i Norge, der oppfatningen er entydig slik at forholdene er blitt vanskeligere under det rød-grønne regimet. Ideelle institusjoner og frivillig innsats oppfattes som uønsket. Frivillige organisasjoner opplever at statsmakten i økende grad brukes til å styre innholdet i deres virksomhet, og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, som ikke akkurat er noe partilag i Kristelig Folkeparti, har sagt at de er alvorlig bekymret for at de ideelle aktørene på helse-, omsorgs- og barnevernsfeltet er borte i løpet av fem–ti år med den politikken som nå føres.

Kristelig Folkeparti vil at de frivillige og ideelle organisasjonene på helse-, sosial- og omsorgsområdet virkelig skal slippes fri og gjøre en samfunnsinnsats. Så skjer det motsatte gang på gang. Jeg har reist dette spørsmålet overfor statsministeren før, om å få et fritak for frivilligheten fra anbudsordningene i det offentlige. Statsministeren har i positive ordelag omtalt frivillighetens fortreffelighet, men i praksis skjer dette gang på gang – og nå har det skjedd igjen: Nå har Bufetat, som er underlagt Regjeringen, inngått en fireårig kontrakt med Solstrand Barnevernsenter på Karmøy, hvor jeg var for en tid tilbake. Et år inne i den kontraktsperioden sier de opp kontrakten, og det betyr at en ideell institusjon med et solid fagmiljø, godt ry og mer enn 90 års drift bak seg, må gi opp tilbudet til noen av våre mest utsatte barn. Hadde det vært sånn at det sto barnevernstiltak og fosterhjemsplasser klar til å overta, hadde det vært greit nok, men det gjør det ikke. Det er 700 barn som står i kø for fosterhjemsplass i Norge, og så sier man fra seg muligheten til å bruke et slikt flott tilbud som Solstrand er.

Er statsministeren stolt av utviklingen på dette området?


Les hele debatten