Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til statsministeren

Om at ønsket om å lokalisere nye statlige virksomheter utenfor Oslo så langt har gitt få konkrete utslag, og hvorvidt statsministeren føler seg truffet av uttalelse om at de som har makt og påvirkning ikke forstår og kjenner geografi og næringsstruktur i Norge

Datert: 21.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Som jeg nettopp har hørt, raser det mange debatter for tiden. De fleste foregår i og mellom regjeringspartiene, og særlig Senterpartiet opptrer som en uberegnelig askesky – den ene dagen her, den andre dagen der.

Den nye offensiven fra Senterpartiet etter over fire år i regjeringskontoret er å angripe Oslo-makta. I går skrev Liv Signe Navarsete i VG:

«Meir enn fire år rundt Kongens bord, har gjeve meg innsyn i nokre av desse haldningane. Sett på spissen kan det verke som om mange av dei som har makt og påverknad i Oslo ikkje forstår og kjenner geografi og næringsstruktur i Noreg. Då skjønar dei heller ikkje kva som er styrken og krafta i landet.»

Regjeringen har jo i Soria Moria II skissert hva den ønsker å gjøre. Ved f.eks. etablering av nye statlige virksomheter skal det legges til grunn at disse skal lokaliseres utenfor Oslo, og at det f.eks. skal foretas en ekstern gjennomgang for å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser spres utover landet.

For meg framstår det litt uklart om Navarsetes motmakt-turné er i regi av Senterpartiet eller av Regjeringen. På Kommunaldepartementets hjemmeside er turneen behørig presentert, mens Navarsete i går i Politisk kvarter sa at dette var et tiltak i regi av Senterpartiet. Uansett: Turnévirksomheten tar tydeligvis tid, for kommunalministeren har bare presentert Stortinget for to ubetydelige saker siden den nye regjeringen kom på plass i oktober. Så viljen til å klå oslomakta har så langt gitt få konkrete utslag. Men hvem er det Navarsete angriper? Jo, det er egentlig sin egen regjering, en regjering ledet av Jens Stoltenberg, som Navarsete altså med egne ord mener har fått innsyn i noen av de holdningene som rår – at de som har makt og påvirkning ikke forstår og kjenner geografi og næringsstruktur i Norge. Det er en knusende dom over regjeringens politikk. Når Navarsete føler slik avmakt over arrogante Oslo-folk, er det nærliggende å spørre: Føler statsministeren seg truffet av Navarsetes kampanje?


Les hele debatten