Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt ikke staten bør ta en større del av ansvaret for å finansiere kollektivtrafikken i byområdene, med bakgrunn i at kollektivprisene har økt kraftig de siste årene

Datert: 21.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge NRK har kollektivprisene de siste 5 årene økt kraftig, mens prisene på bensin og diesel i all hovedsak har fulgt den generelle prisutviklingen. Kostnadene knyttet til bilkjøring avhenger riktignok av flere faktorer, men prisbildet er allikevel relevant for folks daglige adferd. I dag er ansvaret for lokaltrafikken delegert til fylke og kommune, og staten bidrar minimalt på finansieringssiden.

Er statsråden enig i at staten bør ta en større del av ansvaret for å finansiere kollektivtrafikken i byområdene?


Les hele debatten