Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er satt en stopper for oppstart av jernbanetunnel gjennom Moss, til gjennomgangen av jernbaneprioriteringene er foretatt

Datert: 21.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Samferdselsminister Kleppa svarte i skriftlig spørsmål nr. 955 den 13. april 2010: "Det anses ikke rasjonelt å starte detaljplanlegging av bl.a. Mossetunnelen før dette er nærmere avklart", og viste til beslutningen om en ny gjennomgang av jernbaneprioriteringene. Jernbanetunnel gjennom Moss har det vært jobbet med i 20 år. Moss kommune har innløst eiendommer, og det lokale næringslivet har brukt midler og investert i tillit til at nåværende dagtrasé skal bort.

Har statsråden satt en stopper for oppstart av alle jernbaneprosjekter til gjennomgangen er foretatt?


Les hele debatten