Spørretimespørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å ivareta barnets interesser etter et samlivsbrudd for å oppfylle fedrekvotepermisjonens intensjon om god kontakt mellom barn og far tidlig i barnets liv

Datert: 22.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mange barn er berørt av foreldrenes samlivsbrudd, men påfølgende samværsspørsmål i deres første leveår. Far mister alle rettigheter til fedrekvote i fødselspermisjon etter et samlivsbrudd, da mor i barnets første leveår grunnet amming gis forrang som omsorgsperson.

Hvordan vil statsråden ivareta barnets interesser etter et samlivsbrudd for å oppfylle fedrekvotepermisjonens intensjon om god kontakt mellom barn og far tidlig i barnets liv?


Les hele debatten