Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å sørge for at det tilføres friske midler til kvalifiseringsprogrammene, som er viktige tilbud til langtidsledige i Oslo

Datert: 22.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge Aftenposten 21. april d.å. blir det ikke bevilget penger som forventet til regjeringens viktigste fattigdomstiltak. Statens nye tildelingskriterier langt ut i året har ført til at bydeler i Oslo, som nå er godt i gang med kvalifiseringsprogrammene, må trappe ned.

Har statsråden vært klar over at de nye kriteriene ville bidra til sterk reduksjon i dette tilbudet til langtidsledige i Oslo, og vil statsråden nå sørge for at det tilføres friske midler så tilbudene opprettholdes og alle med behov kan delta i programmene?


Les hele debatten