Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å endre praksisen med at man i helsevesenet avviser psykotiske personer som er rusmiddelavhengige med begrunnelsen at tvang ikke er hjemlet i lov om psykisk helsevern når det er rusmidler som har forårsaket dette

Datert: 22.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I Dagsavisen 21. april d.å. ser vi igjen et eksempel på at rusmiddelavhengige blir diskriminert i helsevesenet vårt. Legevakten i Oslo opplever at Oslo universitetssykehus, Ullevål, avviser psykotiske personer som også er rusmiddelavhengige med begrunnelsen at tvang ikke er hjemlet i lov om psykisk helsevern når det er rusmidler som har forårsaket dette.

Er statsråden enig i at en slik praksis strider mot loven, og hva vil statsråden gjøre for at denne praksisen opphører både der og eventuelt andre steder?


Les hele debatten