Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om forvaltningen av kongekrabbe, og hvorvidt det gir næringen forutsigbarhet når forvaltningsregimet endres allerede etter to år

Datert: 22.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Forutsigbarhet er et bærende element for all næringsvirksomhet, også for fiskeriene. I St.meld. nr. 40 for 2006-2007 Forvaltning av kongekrabbe, legges det til grunn en 5-årig forvaltningsplan. Mange lokale fiskere og bedrifter har investert og forventet et uttak tilsvarende uttakene i 2008 og 2009. Næringen finner det derfor vanskelig å forholde seg til et forvaltningsregime som endres allerede etter 2 år.

Mener statsråden at slike rammebetingelser gir næringen forutsigbarhet?


Les hele debatten