Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Om hva som gjøres for at flere skal kunne ta del i kvalifiseringsprogrammet og tiltak under Raskere tilbake-ordningen, for å nå målet i IA-avtalen om redusert sykefravær og for å lykkes med å få flere tilbake i arbeid

Datert: 22.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): For å nå målet i IA-avtalen om redusert sykefravær og for å lykkes med å få flere tilbake i arbeid, er kvalifiseringsprogrammet og tiltak under "raskere tilbake"-ordningen, bl.a. arbeidsrettet rehabilitering, viktig.

Hva vil statsråden gjøre for at flere nye skal kunne ta del i disse ordningene?


Les hele debatten