Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om å endre gebyr for sertifikatfornyelse for skuter som brukes som del av tilbudet til elever med utfordringer i skolehverdagen, da det har blitt en stor økonomisk belastning

Datert: 22.04.2010
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.04.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Mange kommuner har stor nytte av gamle skuter som en del av tilbudet til elever med utfordringer i skolehverdagen. Skutene er ofte drevet av en venneforening, og mesteparten av arbeidet foregår på dugnad. For å kunne ta passasjerer må skutene i tillegg til årlig besøk av skipskontrollen betale et stort gebyr for fornyelse av sertifikatet. Etter justering i 2007 ble gebyret doblet og er blitt en stor økonomisk belastning. Dette truer elevtilbudet.

Vil statsråden gripe inn for å endre gebyret for skuter i slik bruk?


Les hele debatten