Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å bidra til at Troms fylkeskommune får driftsstøtte til prøveprosjektet med norsk-russisk videregående skole i Murmansk

Datert: 22.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Troms fylkeskommune har etablert et prøveprosjekt med norsk-russisk videregående skole i Murmansk. Skolen er inne i sitt andre driftsår og de norske elevene får nå støtte gjennom Lånekassen. Skoletilbudet må sees i lys av nordområdesatsingen og er et økonomisk løft for Troms fylkeskommune. Skolen har fått driftsstøtte fra departementet i 2 år og fylkeskommunen har nylig sendt søknad for de siste 2 årene i prøveprosjektet.

Vil statsråden bidra til at skolen fortsatt får driftsstøtte ut prosjektperioden?


Les hele debatten