Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å endre regelverket for føring av kirkebøker, slik at Kirken kan ta i bruk dagens teknologi

Datert: 28.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Er statsråden villig til endre regelverket for føring av kirkebøker slik at kirken også kan ta i bruk dagens teknologi og nyte godt av den effektivisering som dette gir?


Les hele debatten