Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt man på bakgrunn av avklaringen av delelinjespørsmålet i Barentshavet vil fremskynde den varslede petroleumsmeldingen

Datert: 28.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Avklaringen av delelinjespørsmålet i Barentshavet gir store muligheter for norsk olje- og gassindustri. Det er viktig at norske myndigheter viser en aktiv rolle i forhold til fremtidig utnyttelse av disse havområdene.

Vil statsråden på bakgrunn av denne avklaringen fremskynde den varslede petroleumsmeldingen, og når vil vi kunne regne med at den blir lagt frem for Stortinget?


Les hele debatten