Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å foreta en gjennomgang av regelverket hos Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet for å sørge for at meningsløse pålegg og tillatelser fjernes

Datert: 28.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Noe av det som kanskje mest av alt plager og irriterer folk flest, er når vi kommer fram til byråkratiske pålegg og tillatelser, som man i hvert fall på mange måter føler ikke har sin rot i virkeligheten og ikke minst er unødvendige. Jeg vil bruke et eksempel for å illustrere dette innledningsvis: Dersom et fiskefartøy ønsker å føre annen manns fisk fra for eksempel Nord-Norge til Egersund – la oss ta norsk vårgytende sild – mellom to plasser, kreves det føringstillatelse fra Sjøfartsdirektoratet. Dersom den samme båten hadde fisket denne fisken selv, trengs ikke denne tillatelsen. Dette må jo påføre enkelte både frustrasjon, irritasjon, men ikke minst er det helt meningsløst at du må ha særskilte tillatelser for å føre fisk du ikke har fisket selv, mens har du fisket den selv, er det greit. Dette er bare ett eksempel.

Vi har eksempler knyttet til Merkeregisteret. Vi har hatt en viss debatt knyttet til hva som er fiskebåter og fritidsbåter. Det finnes en rekke andre eksempler også, f.eks. hvis en fiskebåt frakter fisk, skal den føre fangsdagbok, selv om det ikke er ens egen fisk og selv om man ikke er ute på fiske.

Spørsmålet mitt til statsråden er: Vil statsråden sørge for at det foretas en gjennomgang av regelverket hos Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet for å sørge for at i hvert fall de mest meningsløse paragrafene fjernes?


Les hele debatten