Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt man vil gjøre en fornyet vurdering av finansieringsmodellen for de minste håndverksfagene, med henvisning til at bl.a. skomakerutdanningens eksistens er truet, en utdanning som er viktig også for ortopediske virksomheter

Datert: 28.04.2010
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 05.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Plus-Skolen i Gamlebyen/Fredrikstad representerer et verdifullt utdanningstilbud for små håndverksfag som gullsmed og skomaker. Sistnevnte utdanning er trolig Nordens eneste i sitt slag og sårbar som følge av varierende søkertall. Utdanningen er viktig også som rekruttering til ortopediske virksomheter. Endringer i finansieringsgrunnlaget gjør at utdanningens eksistens er truet.

Vil statsråden gjøre en fornyet vurdering av finansieringsmodellen for de minste håndverksfagene?


Les hele debatten