Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om når vi kan forvente at statsråden kommer med en sak til Stortinget om struktur og oppgavefordeling for universitet og høyskoler

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Det foregår nå en kontinuerlig debatt om organisering av universitets- og høyskolesektoren. Alle synes å ha ett mål; hvordan samle seg og bli universitet. Stadig flere etterlyser en prinsipiell debatt om hvordan sektoren skal være i fremtiden, hvordan oppgavefordelingen skal være og hvordan oppgavene skal finansieres. Også lederen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har tatt til orde for en debatt om dette i Stortinget.

Når kan vi forvente at statsråden kommer med en sak til Stortinget om struktur og oppgavefordeling for universitet og høyskoler?


Les hele debatten