Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt det er ønskelig med ideelle aktørers innsats til fosterhjemsrekruttering

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Ifølge statsbudsjettet for 2010 hadde 115 barn og unge vedtak om plassering i fosterhjem og ventet på fosterhjem pr. 31. januar 2009. Ytterligere 619 var meldt inn som aktuelle for plassering i fosterhjem. I tillegg fryktes det at det er store mørketall på området. Ideelle organisasjoner, deriblant Kirkens Sosialtjeneste og Frelsesarmeen, ønsker å drive rekruttering av fosterhjem, men får signaler fra direktoratet om at dette ikke er ønskelig.

Ønsker statsråden ideelle aktørers innsats til fosterhjemsrekruttering?


Les hele debatten