Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om statsrådens perspektiver og visjoner for petroleumsnæringens landbaserte prosessanlegg, med bakgrunn i prognoser om redusert ressurstilgang til gassanlegget på Kårstø

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På møte mellom stortingsbenken fra Rogaland og aktører på Haugalandet 26. april 2010 uttalte Gassco at dagens prognoser for norsk sokkel viser redusert ressurstilgang til gassanlegget på Kårstø om 10-15 år. En konsekvens av det vil være færre investeringer på Kårstø-anlegget. Dette er dog ingen fasit, men en prognose, og Gassco håper på en mer proaktiv holdning fra politiske myndigheter for å hindre nedgangen.

Hvilke perspektiver og visjoner har statsråden for petroleumsnæringens landbaserte prosessanlegg?


Les hele debatten