Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om ein i samband med petroleumsaktiviteten langs kysten vil sjå det som naturleg at Kystverket får ein framtredande rolle i ein vurdering av dei forskjellige ilandføringsalternativ i nord

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I forbindelse med petroleumsaktiviteten langs kysten er det mer aktualisert dei forskjellige ilandføringsalternativ i nord.

Vil statsråden sjå det som naturleg at Kystverket får ein framtredande rolle i ein fagleg vurdering av dei alternativ som er aktuelle?


Les hele debatten