Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden fortsatt mener at Ullevåls praksis med å avvise ruspasienter var i samsvar med lovverket

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I ordinær spørretime 28. april d.å. spurte jeg statsråden om hun var enig i at Ullevåls praksis når det gjelder avvisning av ruspasienter var i samsvar med loven. Statsråden henviste i svaret til Helse Sør-Øst sin vurdering og professor Syses vurdering, der statsråden sa: "Etter professor Syses vurdering er ikke sykehusets praksis i strid med lovverket."

Mener fortsatt statsråden at Ullevåls praksis var i samsvar med lovverket?


Les hele debatten